Deck > Shuoyue

Character: Lan Xichen
Series: Mo Dao Zu Shi
Description: Lan Xichen's Sword is called Shuoyue.
Masters: Jun, Sisi
Color: Blue
Donated By: Jun
Created By: Jun