Deck > Jiangzai

Character: Xue Yang
Series: Mo Dao Zu Shi
Description: Xue Yang's blade is named "Jiangzai".
Masters: Jun, Sisi
Color: Brown
Donated By: Jun
Created By: Jun