Deck > Hensheng

Character: Jin Guangyao
Series: Mo Dao Zu Shi
Description: Jin Guangyao's sword name is Hensheng.
Masters: Jun, Pia, Sisi, Prox
Color: Yellow
Donated By: Jun
Created By: Jun