Deck > Bajiquan

Character: Li Shuwen
Series: Fate/Extra
Description: Li Shuwen was a master of bajiquan
Masters: Ouji, Mini
Color: Red
Donated By: Aru
Created By: Aru